De netcongestie voorbij met slimme energienetwerken

De druk op het elektriciteitsnet begint toe te nemen, en dat is in steeds meer industrieën te merken. De toegenomen druk wordt met name veroorzaakt door de gestegen opwekking van energie via duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines. Veel bedrijven komen hierdoor voor een uitdaging te staan: ze willen wel uitbreiden, maar worden hierin beperkt door het volle elektriciteitsnet. Ook Sortiva, de afvalverwerker met verschillende locaties in Noord-Holland, stond voor deze uitdaging. De locatie in Alkmaar kon niet verder worden uitgebreid vanwege een te vol elektriciteitsnet. Dit fenomeen wordt netcongestie genoemd. In de zoektocht naar een passende oplossing kwam het bedrijf in aanraking met slimme energieopslag en een energiemanagementsysteem. Deze combinatie resulteerde in een slim lokaal energienetwerk.

Tegen de grenzen van het elektriciteitsnet

Afvalverwerker Sortiva houdt zich voornamelijk bezig met sorteren, recyclen, ver- en bewerken, overslaan en composteren van afvalstromen. Voor al deze processen is een grote hoeveelheid energie nodig. Hoewel Sortiva een groot deel van deze benodigde energie zelf opwekt, krijgt het toch te maken met de grenzen van het elektriciteitsnet. De onderneming beschikt over twee windturbines en een eigen zonnepark met zo’n 8.000 zonnepanelen. Hierdoor wordt er bijna volledig zelfvoorzienend geopereerd. Toch krijgt ook Sortiva te maken met een vraag naar elektriciteit wanneer het windstil is of er niet voldoende energie kan worden opgewekt met de zonnepanelen. Omdat het aanbod van het elektriciteitsnet niet toereikend is, moeten er vanwege netcongestie regelmatig machines worden uitgeschakeld, waardoor belangrijke processen stil komen te liggen.

De zoektocht naar alternatieven

In de zoektocht naar oplossingen stuitte in samenwerking met Kenter al snel op het opslaan van energie in batterijen. Hoewel het bedrijf eerst keek naar mogelijkheden om dit in eigen beheer te doen, werd al snel duidelijk dat hier de hulp van experts bij nodig was. Om een energieopslagsysteem zo efficiënt mogelijk in te zetten, moet ieder onderdeel van de accu container optimaal worden aangestuurd en slim worden geïntegreerd in de huidige infrastructuur.

Een efficiënt energieopslagsysteem zorgt ervoor dat je als gebruiker van verschillende voordelen profiteert. Zo kunnen pieken in verbruik worden opgevangen door onze batterijen en wordt congestie voorkomen. Dit zorgt tevens voor een betere balans in het energieverbruik en voorkomt hogere kosten op piektijden. Ook bieden onze batterijsystemen je als gebruiker de mogelijkheid om energie terug te leveren aan het net, waardoor er via een handelsplatform gehandeld kan worden met een overschot aan energie.

Energiestromen optimaliseren

Met twee batterijen die samen 1MWh aan energie leveren, wordt er voorzien in de energiebehoefte. Via het grid control platform kunnen de energiestromen worden geregeld, zodat de kosten worden geminimaliseerd en er zoveel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van groene energie. Zo kan er ook worden geanticipeerd op pieken en dalen, en wordt energieonzekerheid voorkomen. Via deze weg wordt ook verdere netcongestie voorkomen.

Het gebruik van slimme energieopslagsystemen is één van de vele stappen die Sortiva zet in het realiseren van een duurzamere bedrijfsvoering. In de toekomst ziet de onderneming ook een lokale energy hub als mogelijkheid. Door kleinschalige samenwerkingen kan energie efficiënter gebruikt worden, en wordt congestie verder verminderd.

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top