Hoe ga je als bedrijf om met torenhoge energieprijzen?

Vorig jaar hebben de energieprijzen zich volatiel bewogen, iets wat in de toekomst vaker voor zal komen. Daarnaast neemt de druk van wet- en regelgeving om in 2050 een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem te hebben toe. Het is dus hoog tijd om de energietransitie in een hogere versnelling te realiseren. Maar waar begin je?

De energietransitie en hoge energieprijzen voor bedrijven

Fossiele energie wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen. Dit proces heeft een schadelijk effect op het milieu door de grote hoeveelheid broeikasgassen dat vrijkomt bij deze verbranding. Dit zorgt voor opwarming van de aarde. Daarnaast zijn fossiele brandstoffen niet onuitputtelijk en deze zullen dus op den duur opraken. Verwacht wordt dat dit niet veel langer dan 50 jaar zal duren.

Om het milieu te ontlasten en ervoor te zorgen dat de volgende generatie ook energie kan opwekken, zijn verschillende afspraken gemaakt om een energietransitie te realiseren. Op internationaal niveau is dit vastgelegd in onder andere de klimaatafspraken van Parijs. Nederland heeft dergelijke afspraken opgenomen in de klimaatwet, het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Het doel van het klimaatakkoord is een vermindering van de broeikasgassen met 49% in 2030 en 95-100% in 2050. Dit is een nagenoeg broeikasgas-vrij elektriciteitssysteem. Er ligt dus veel druk op bedrijven om bij te dragen aan de energietransitie.

We maken met zijn allen een overstap van het opwekken van energie op de conventionele manier, naar het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Deze processen van energie opwekken zijn aanzienlijk minder belastend voor het milieu en deze bronnen zijn onuitputtelijk. Daarnaast word je op deze manier als bedrijf in mindere mate afhankelijk van het net, wat een aanzienlijke besparing oplevert. De eerste stap in de energietransitie is dus het duurzaam opwekken van energie. Maar waar laat je deze energie?

Uitdagingen omtrent het managen van duurzame energie

Duurzame energie is afhankelijk van veel factoren, zoals het weer en het seizoen. ‘s Nachts schijnt de zon niet en de windkracht is altijd wisselend, terwijl we wel op regelmatige basis bepaalde hoeveelheden energie nodig hebben. Andersom kan er ook een overschot aan energie ontstaan, op het moment dat er meer wordt geproduceerd dan er wordt gebruikt. Door deze fluctuaties is de balans tussen energieproductie en energieconsumptie dynamischer en loopt deze niet synchroon.

In Nederland was in 2020 11,1% van het totale energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. In datzelfde jaar is ruim 31 miljard kilowattuur elektriciteit duurzaam geproduceerd. Dat is 26% van het totale elektriciteitsverbruik. Het zou zonde zijn duurzame energie op te wekken om hier vervolgens niets mee te kunnen doen. Hoe los je dit op?

Als we op elk gewenst moment over voldoende energie willen beschikken dan is energieopslag nodig. Een studie in opdracht van de Europese Commissie toont zelfs aan dat dit cruciaal is voor de energietransitie. Als straks een groot deel van onze energie van de wind of zon komt, is het belangrijk het energiesysteem flexibel te maken. Echter, het tempo waarop de evolutie van het elektriciteitsnetwerk plaatsvindt en hernieuwbare energiebronnen hierop worden aangesloten, ligt laag. Deze verstokt zelfs de hoeveelheid duurzame energie die kan worden opgewekt. Dit komt omdat op momenten dat de zon volop schijnt en alle zonnepanelen zouden aanstaan, het net overbelast zou raken. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat zonnepanelen en -parken tijdelijk moeten worden uitgezet.

Voordelen van energieopslag in batterijen voor bedrijven

Een reeds bestaande opslagoplossing is het gebruik van batterijen voor de opslag van overtollige elektriciteit afkomstig van piekproductie van bijvoorbeeld windturbines of zonnepanelen. Deze manier levert de kleinste conversieverliezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld chemische opslag (elektrolyse). Daarnaast heeft een batterij het vermogen grote hoeveelheden energie in hoog tempo op te nemen en te leveren.

Bedrijven kunnen met energieopslag dus ook effectiever omgaan met hun verbruik: energie opslaan wanneer de prijzen laag zijn, en via het opslagsysteem verbruiken wanneer de prijzen hoog zijn. Een zeer effectieve manier voor bedrijven om de hoge energiekosten te verlagen dus.

De batterijen van SmartGrid hebben een grote capaciteit, hoge laad- en ontlaadsnelheden en zijn flexibel in formaat. Dit levert energiezekerheid op, zonder afhankelijk te zijn van het net. De batterijen zijn slim en schaalbaar, waardoor deze langetermijnoplossing synchroon loopt met de energietransitie.

“Storage systems are a vital part of the energy transition, as it links energy generation with energy consumption. SmartGrid excel at providing large-scale stationary and mobile applications that offer safe, flexible, and highly reliable storage capacity, with relatively short delivery times”, aldus Kees Koolen, CEO & Oprichter Koolen Industries.

Meer weten over hoe energieopslag jouw bedrijf kan helpen met het verlagen van jouw energiekosten? Neem dan snel contact met ons op!

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top