Netcongestie

Ontdek hoe bedrijven de uitdagingen van netcongestie kunnen overwinnen.

Hoe wij netcongestie voor bedrijven oplossen

Het net is overbelast. Door slimmer met energie om te gaan, kunnen we het net ontlasten tijdens pieken en dalen.

Curtailment verminderen

Het energienet moet in balans blijven. Soms betekent dit zelfs dat zonnepanelen en windmolens worden uitgezet om overbelasting te voorkomen. Energieopslagsystemen kunnen meer energie afnemen, waardoor curtailment minder ingezet hoeft te worden.

Peak shaving

Elektrificatie zorgt voor steeds meer schommelingen in vraag en aanbod. Verminder het elektriciteitsverbruik tijdens periodes van grote vraag, ook wel piekuren genoemd, door gebruik te maken van het energieopslagsysteem in plaats van stroom uit het elektriciteitsnet

Bruikbare inzichten

Met een slimme software en inzicht op je energieverbruik ontvangen operators realtime gegevens over de prestaties. Deze gegevens ondersteunen besluitvormingsprocessen, waardoor operators hun handelsstrategie kunnen optimaliseren en efficiënte energieactiviteiten kunnen garanderen.

Uitdaging voor de energietransitie

Oorzaak van Netcongestie

Meer duurzame energie: Nederland maakt steeds meer gebruik van zonne-energie en windenergie als bronnen van elektriciteit. Echter, deze hernieuwbare bronnen zijn niet constant beschikbaar vanwege variaties in wind en zonlicht. Dit leidt tot fluctuaties in het aanbod van elektriciteit, met pieken en dalen in de productie die het elektriciteitsnet belasten.

Meer vraag naar elektriciteit: De elektrificatie van verschillende sectoren, zoals transport en verwarming, veroorzaakt een toenemende vraag naar elektriciteit. Deze vraag fluctueert echter niet altijd synchroon met de beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen, waardoor er pieken en dalen ontstaan in de belasting van het elektriciteitsnet.

Het net is eenvoudigweg niet ontworpen om met dergelijke grote fluctuaties om te gaan. Hoewel netbeheerders eraan werken, zal het nog vele jaren duren voordat het hele energienet in Nederland hierop is aangepast. Wij ondersteunen bedrijven bij het verkrijgen van controle over hun energiebehoeften.

Regie over je eigen energie

Wij helpen bedrijven om minde afhankelijk te worden van het net. Zo bepaald je als ondernemer zelf waar, wanneer en hoeveel energie jij nodig hebt om duurzaam te kunnen groeien. Hoe kunnen wij helpen?

  1. Te kleine netaansluiting: Een beperkte energievoorziening kan leiden tot vertragingen en financiële verliezen.
  2. Toekomstige behoeften: Voorbereiden op groeiende elektriciteitsvraag om operationele continuïteit te waarborgen.
  3. Verplichte deelname: Netbeheerders verplichten bedrijven steeds vaker deel te nemen aan congestiemanagement.

Door proactieve maatregelen te nemen, met behulp van onze energie-experts, kunnen bedrijven hun operationele vrijheid behouden en mogelijke sancties voorkomen.

Hoe wij bedrijven helpen

Batterijen als oplossing

Energieopslagsystemen bieden verschillende voordelen, waaronder snelle implementatie, snelle reactie op veranderingen in de vraag en het aanbod van energie, en de mogelijkheid om meerdere taken uit te voeren, zoals piekreductie en noodstroomvoorziening. We hebben succesvolle toepassingen in verschillende sectoren gefaciliteerd, wat de economische en ecologische voordelen benadrukt.

Een sterkere Energie-toekomst

Het is duidelijk dat energieopslagsystemen, en met name batterijsystemen, onmisbaar zijn voor het toekomstige energielandschap. Ze dragen bij aan de stabilisatie van het elektriciteitsnet, voorkomen overbelasting en maken efficiënt gebruik van duurzame energiebronnen.

Download de Netcongestie Whitepaper

In deze whitepaper ontdek je hoe je als bedrijf kunt wapenen tegen netcongestie.

Scroll to Top
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam
Door het invullen van dit veld ga je akkoord met de algemene voorwaarden.