top of page

Privacybeleid SmartGrid BV

Dit is het privacybeleid van Smart Grid BV, Smart Grid BV is gevestigd in Hengelo aan de Europalaan 202. Het nummer van de KvK is: 74915835. Smart Grid BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van privacygegevens.

In dit beleid worden onze algemene voorwaarden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens toegelicht. We beschrijven welke gegevens we gaan verwerken, hoe we je privacy en je rechten waarborgen. Wil je weten welke cookies wij gebruiken, lees dan ons cookiebeleid.

Dit beleid omvat alle verwerkte gegevens van websitebezoekers, leveranciers, sollicitanten en alle andere relaties van Smart Grid BV. 


 

Wat is het algemene privacybeleid van smart grid BV?

Smart Grid BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.smartgrid.com, al haar (potentiële) klanten en relaties.

Smart Grid BV stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens voorop en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Smart Grid BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of als de wet dit vereist.

Smart Grid BV is continu op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarnaast houdt Smart Grid BV altijd rekening met uw privacy en voldoet het aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer en hoe verzamelen we uw persoonsgegevens? 
Smart Grid BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u:

gebruik of intentie om Smart Grid BV-diensten te gebruiken;
 
uw persoonsgegevens indienen of achterlaten bij haar vestiging of via andere gangbare kanalen zoals e-mail, onze website of telefonisch;
 
bezoek de website van Smart Grid BV;
 
een zakelijke relatie hebben met Smart Grid BV;
 
solliciteer bij Smart Grid BV.
 
De meeste gegevens die we verzamelen zijn de gegevens die u zelf verstrekt. Om welke gegevens het gaat, hangt af van welke diensten u gebruikt of wilt gaan gebruiken. Soms kunnen we onze database controleren, waardoor u niet meer dan één keer dezelfde gegevens hoeft aan te leveren.
 

Naast de door jou verstrekte gegevens verzamelen wij ook gegevens door middel van cookies. Dit doen wij alleen al dan niet na acceptatie.
 

Met welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens?
 
Smart Grid BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie. Wij gebruiken uw contactgegevens om indien nodig contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van garantie of terugroeping van producten. Verder om u te informeren over onze diensten, acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruiken we je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over aanbiedingen die voor jou relevant zijn of om je op te nemen in WhatsApp-groepen die voor jou relevant zijn.

Acquisitie. Smart Grid BV introduceren bij potentiële klanten.

Contract uitvoeren. Voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een contract moeten wij de gegevens van onze klanten en leveranciers verwerken voor bijvoorbeeld:
 
een kredietwaardigheidscontrole. In sommige gevallen controleren wij de kredietwaardigheid van onze leveranciers, klanten en andere relaties door een externe partij. Grotendeels
 
alleen de bedrijfsgegevens worden tijdens dit proces verwerkt maar bij uitzondering is dit zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature mogelijk.

Wetten en regelgeving. Wij zullen persoonsgegevens verwerken zoals de wet dit vereist.

Marktanalyse onderzoek. We kunnen uw contactgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor onze onderzoeken, enquêtes en klantenpanels. Verder zullen we aankoopgegevens gebruiken voor onze analyse. Eindelijk zullen we uw gegevens gebruiken voor ons algemeen onderzoek.
 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking?
 
Wij gebruiken uw gegevens in de volgende gevallen: Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met u;
 

omdat het wettelijk wordt gevraagd;
 
omdat je akkoord ging;
 
of omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 
Indien u Smart Grid BV toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor bepaalde doelen te verwerken, kunt u deze toestemming altijd op dezelfde manier intrekken als u
 
heb het gegeven.
 

Om welke verwerkingen gaat het en welke persoonsgegevens verzamelt smart grid BV?
 
Smart Grid BV verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende processen. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste processen.

1. Serviceafdeling / contactformulier
 
Voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over onze dienstverlening en uw aankopen kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling.

In de meeste gevallen zal de serviceafdeling u om bepaalde persoonsgegevens of uw klantnummer vragen, zodat zij u goed van dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om bepaalde gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een reparateur of een leverancier in geval van garantie. De verzamelde informatie bij de serviceafdeling wordt gebruikt voor onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren.
 

U kunt via een contactformulier op onze website contact opnemen met Smart Grid BV, bijvoorbeeld als u een vraag of klacht heeft. Onze serviceafdeling ontvangt dit formulier en zal het zo spoedig mogelijk verwerken. Hiervoor hebben we bepaalde gegevens nodig en daarvoor moet je een aantal vragen beantwoorden in het contact
 
formulier. De ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het verwerken van uw vraag of klacht.

2. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gerichte advertenties
 
Inkoopgegevens worden ook gebruikt om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en andere marketingactiviteiten.

Ook gebruiken wij uw aankoopgegevens voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal geselecteerde producten onder uw aandacht te brengen. Wij houden uw koopgedrag bij in ons klantenbestand en kunnen dit gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen of gerichte e-mails te sturen.

Ook kunnen wij u op basis van uw wensen speciale online aanbiedingen of advertenties sturen, maar alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven aan Smart Grid BV. Smart Grid BV en derde partijen gebruiken hiervoor cookies. Met deze cookies en pixels verzamelen wij en/of derde partijen het volgende:

(deels) uw IP-adres;
 
Technische informatie zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm.;
 
Vanaf welke pagina je kwam voordat je onze website bezocht;
 
Wanneer en hoe lang je onze website hebt bezocht;
 
Als je de functionaliteit van onze website hebt gebruikt;
 
Welke pagina's je hebt bezocht binnen onze website;
 
Uw surfgedrag buiten onze website.
 

3. Smart Grid BV-APP 
Alle klanten van Smart Grid BV kunnen gebruik maken van de Smart Grid BV App. Zodra je een Smart Grid BV account hebt kun je deze app downloaden. Deze applicatie gebruikt de informatie die je zelf hebt ingevoerd. Met deze applicatie heeft u toegang tot de handleidingen van Smart Grid BV en kunt u contact met ons opnemen.

4. Product terugroepen
 
Het kan voorkomen dat u een niet goed werkend product heeft aangeschaft bij Smart Grid BV. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij uw klantnummer en aankoopgegevens om te controleren of en wanneer u het product bij Smart Grid BV heeft gekocht. Dan nemen we contact met je op. In uitzonderlijke situaties, in het geval uw gezondheid,
 
het welzijn van de veiligheid in gevaar is, zullen we u zo snel mogelijk informeren. In dat geval zullen wij besluiten dat wij uw gegevens delen met onze leverancier van andere derde partijen om noodzakelijke acties te ondernemen. In dit geval zullen we er altijd voor zorgen dat de derde partij deze gegevens alleen gebruikt voor deze terugroepactie en de
 
gegevens achteraf.

5. Anoniem en statistisch klantenonderzoek 
Wij waarderen uw mening als onze klant. Daarom nodigen wij onze klant regelmatig uit om deel te nemen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek,
 
u ontvangt een vragenlijst per e-mail of wij zullen u vragen de vragen direct te beantwoorden. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om onze dienstverlening te verbeteren.

6. Persoonlijk klantonderzoek (nps)
 
Naast de algemene onderzoeken vragen we onze klanten ook blij te zijn met persoonlijke klantonderzoeken, NPS. Deelname is geheel vrijwillig. Bij deelname verwerken wij de volgende gegevens:
 

Naam;
 
Bedrijfsnaam;
 
Functie binnen het bedrijf,
 
Geslacht;
 
De voorkeurstaal;
 
Contactgegevens (e-mail/telefoonnummer/postadres)
 
Transactie data;
 
Het serienummer van het gekochte product, de aankoopgegevens en tijd, het aankoopbedrag; en
 
De door jou gegeven antwoorden.
 
Alle antwoorden en feedback leiden rechtstreeks naar u. U kunt een (extra) telefoonnummer invullen voor het geval we u moeten bellen voor verdere uitleg. De verzamelde gegevens via deze NPS worden alleen gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.
 

7. Inkoop / leverancier
 
Smart Grid BV verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die noodzakelijk zijn voor de aankoop van producten en het uitvoeren van de overeenkomst. De gegevens die Smart Grid BV verwerkt zijn namen en gegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval noodzakelijk is.

8. Toepassingen
 
Als u zich aanmeldt voor Smart Grid BV worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Deze omvatten:

Naam en contactgegevens;
 
e-mail, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 
geboortedatum/leeftijd;
 
geslacht;
 
Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 
Gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments die je via ons of op eigen initiatief hebt gevolgd;
 
Beschikbaarheidsgegevens;
 
Overige gegevens die van belang kunnen zijn om adequaat te beoordelen, bijvoorbeeld referenties, certificaat, nationaliteit en werkvergunning;
 
Andere toegepaste gegevens.
 
Alleen de directe ontvangers van deze gegevens, onze recruiters en personen die betrokken zijn bij de selectieprocedure of zullen deelnemen aan de interviews, hebben toegang tot de toegepaste gegevens. Smart Grid BV gebruikt deze gegevens alleen voor en tijdens het sollicitatieproces.
 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Smart Grid BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat betekent dat?
 

Soort gegevens:
 
Bewaartermijn en reden

Klantgegevens:
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant van Smart Grid BV bent. Zodra deze relatie eindigt zullen wij uw gegevens maximaal een jaar bewaren tenzij wij deze langer moeten bewaren omdat dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld facturen.

Leverancier:
 
Uw gegevens worden bewaard zolang wij een zakelijke relatie hebben of zolang u onze contactpersoon bent en zolang de wet dit vereist.

Sollicitant:
 
Tijdens het sollicitatieproces worden uw gegevens bewaard. Een maand nadat wij het aanvraagproces hebben afgerond, verwijdert Smart Grid BV uw gegevens, tenzij u Smart Grid BV toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren. In dat geval verwijderen we het een jaar nadat we het aanvraagproces hebben afgerond.
 

Delen we uw gegevens? 
Smart Grid BV is een Nederlands bedrijf dat internationaal opereert. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacenters van Smart Grid BV of haar IT-dienstverleners.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden, zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers. We delen deze informatie alleen om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of voor direct marketingdoeleinden.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als we derden inschakelen
 
die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, nemen we waar nodig aanvullende maatregelen.

Smart Grid BV verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Daarnaast deelt Smart Grid BV uw gegevens alleen met andere dan hierboven genoemde partijen indien zij daartoe wettelijk verplicht is.
 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
Wij beschermen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in verkeerde handen vallen. Enkele maatregelen die wij nemen zijn: Wij beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hierdoor wordt gevoelige informatie, die bijvoorbeeld via een contactformulier wordt verstrekt, versleuteld verzonden;
 

We houden onze software up-to-date en gebruiken een firewall;
 
Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en om van buitenaf toegang te krijgen, hebt u een tweefactorauthenticatie nodig;
 
Alleen geautoriseerde medewerkers/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 
Persoonsgegevens worden alleen via een beveiligde verbinding gedeeld met een derde partij; en,
 
Wij sluiten overeenkomsten met derden die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, waardoor uw privacy gewaarborgd is.
 

Welk recht heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens? 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heeft u in sommige gevallen recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw vergunning of uw bezwaar sturen naar
 
de verwerking van de gegevens aan info@smartgrid.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee van de drie regels onderaan de voorpagina van het paspoort of achterop een ID-kaart), ID-nummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij beoordelen of wij op uw verzoek moeten kunnen reageren en zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, verzoeken wij u vriendelijk om dit te melden. We hopen natuurlijk dat we dit samen kunnen oplossen. Daarnaast is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Wat als het privacybeleid van smart grid BV verandert?
 
De regels voor gegevensbescherming en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op www.smartgrid.com
 

bottom of page