Duurzaamheid en ESG-compliance

ESG reporting en andere CO2-vereisten worden steeds belangrijker voor bedrijven om compliant te blijven.

Duurzaamheid eerst

ESG-reporting

Wat is ESG reporting: ESG-reporting, ofwel Environmental, Social, and Governance reporting, is een gestandaardiseerde manier waarop bedrijven verslag uitbrengen over hun prestaties op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance.

Waarom relevant: Het wordt steeds essentiëler voor bedrijven, niet alleen vanwege groeiende maatschappelijke verwachtingen, maar ook omdat steeds meer regelgevers wereldwijd het verplicht stellen. Zo is het in Nederland vanaf 2024 verplicht voor grote en beursgenoteerde bedrijven.

Hoe helpt Energieopslag bij ESG-compliance?

Opslag groene energie

Door het opslaan van energie uit (eigen) hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, kunnen energieopslagsystemen bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot en een efficiënter energiegebruik.

Lagere operationele kosten

Bovendien kunnen bedrijven die investeren in energieopslagtechnologieën profiteren van lagere operationele kosten en verminderde milieubelasting, waardoor hun sociale en governanceprestaties verbeteren.

Verminder CO2-uitstoot

Het opslaan van zelf opgewekte groene energie biedt niet alleen financiële voordelen, maar draagt tevens bij aan aanzienlijke reductie van CO2-uitstoot. De besparingen variëren per situatie, maar het doeltreffend inzetten van eigen opgewekte energie staat garant voor merkbare milieuwinst.

Groene stroom voor afgelegen locaties

Sommige locaties, zoals bouwterreinen of tijdelijke evenementen, hebben stroom nodig op een plek waar die niet is, of waar de netaansluiting te klein is. Traditioneel wordt dit ingevuld door een Diesel generator, maar een energieopslagsysteem kan deze rol veel duurzamer invullen.

Hoe vervang je de Diesel Generator

De vervuilende Diesel Generator moet vervangen worden. Hoe vult energieopslag deze rol in?

Stroomvoorziening

Het batterijsysteem heeft natuurlijk stroom nodig. Zonnepanelen, windgeneratoren en andere hernieuwbare energiebronnen zijn uitstekend, maar ook je weliswaar beperkte netaansluiting kan hiervoor zorgen.

Slimme Aansturing

Dankzij geavanceerde software kan het energiebeheersysteem intelligent de in- en output van stroom regelen. Hierdoor wordt niet alleen de kostenefficiëntie gemaximaliseerd, maar ook de beschikbaarheid van stroom geoptimaliseerd op tijden wanneer dit het meest cruciaal is.

Sit back & Relax

Onze plug-and-play systemen vereisen minimale inspanning na installatie. Door middel van een intuïtief dashboard kun je de status van het energieopslagsysteem in real-time volgen.

End of life Recycling

Onze batterijsystemen gaan enorm lang mee: in ieder geval 8000 laadcycli of 20 jaar zonder merkbare afname van kwaliteit. Maar er komt natuurlijk een dag dat de batterijen op zijn. Wij hebben onze systemen gebouwd met materialen die 100% recyclebaar zijn, zodat we het milieu niet extra belasten.

Klimaatdoelen behalen

Naast ESG-reporting zijn er ook klimaatdoelen die voor ondernemers belangrijk worden. Bijvoorbeeld: vanaf 2025 mogen er nog alleen elektrische bestelbusjes de binnenstad in. Maar al deze busjes moeten ook geladen kunnen worden, en veel bedrijven hebben een te kleine netaansluiting om dit te kunnen realiseren. Met een energieopslagsysteem kun je alsnog compliant zijn aan deze regelgeving, en kan het met een business case zelfs financieel rendabel zijn.

Scroll to Top